Ontslag Oshaar

Uw werkgever in Oshaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oshaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oshaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oshaar. Uw werkgever in Oshaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oshaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oshaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oshaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oshaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oshaar of met bevallingsverlof bent in Oshaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oshaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oshaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oshaar
 • Als u in Oshaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oshaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Oshaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oshaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oshaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oshaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oshaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oshaar. Uitzonderingen in Oshaar;
 • Als uw werkgever in Oshaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oshaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oshaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oshaar niet geschikt voor uw werk in Oshaar of
 • u functioneert niet voldoende in Oshaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oshaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oshaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oshaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oshaar verblijft, dan mag uw werkgever in Oshaar u eveneens wel ontslaan.