Ontslag Osen

Uw werkgever in Osen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Osen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Osen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Osen. Uw werkgever in Osen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Osen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Osen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Osen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Osen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Osen of met bevallingsverlof bent in Osen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Osen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Osen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Osen
 • Als u in Osen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Osen wilt opnemen;
 • Omdat u in Osen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Osen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Osen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Osen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Osen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Osen. Uitzonderingen in Osen;
 • Als uw werkgever in Osen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Osen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Osen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Osen niet geschikt voor uw werk in Osen of
 • u functioneert niet voldoende in Osen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Osen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Osen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Osen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Osen verblijft, dan mag uw werkgever in Osen u eveneens wel ontslaan.