Ontslag Orvelte

Uw werkgever in Orvelte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Orvelte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Orvelte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Orvelte. Uw werkgever in Orvelte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Orvelte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Orvelte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Orvelte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Orvelte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Orvelte of met bevallingsverlof bent in Orvelte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Orvelte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Orvelte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Orvelte
 • Als u in Orvelte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Orvelte wilt opnemen;
 • Omdat u in Orvelte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Orvelte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Orvelte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Orvelte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Orvelte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Orvelte. Uitzonderingen in Orvelte;
 • Als uw werkgever in Orvelte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Orvelte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Orvelte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Orvelte niet geschikt voor uw werk in Orvelte of
 • u functioneert niet voldoende in Orvelte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Orvelte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Orvelte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Orvelte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Orvelte verblijft, dan mag uw werkgever in Orvelte u eveneens wel ontslaan.