Ontslag Oranjewoud /(it) oranjewâld

Uw werkgever in Oranjewoud /(it) oranjewâld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oranjewoud /(it) oranjewâld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oranjewoud /(it) oranjewâld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oranjewoud /(it) oranjewâld. Uw werkgever in Oranjewoud /(it) oranjewâld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oranjewoud /(it) oranjewâld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oranjewoud /(it) oranjewâld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oranjewoud /(it) oranjewâld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oranjewoud /(it) oranjewâld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oranjewoud /(it) oranjewâld of met bevallingsverlof bent in Oranjewoud /(it) oranjewâld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oranjewoud /(it) oranjewâld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oranjewoud /(it) oranjewâld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oranjewoud /(it) oranjewâld
 • Als u in Oranjewoud /(it) oranjewâld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oranjewoud /(it) oranjewâld wilt opnemen;
 • Omdat u in Oranjewoud /(it) oranjewâld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oranjewoud /(it) oranjewâld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oranjewoud /(it) oranjewâld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oranjewoud /(it) oranjewâld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oranjewoud /(it) oranjewâld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oranjewoud /(it) oranjewâld. Uitzonderingen in Oranjewoud /(it) oranjewâld;
 • Als uw werkgever in Oranjewoud /(it) oranjewâld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oranjewoud /(it) oranjewâld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oranjewoud /(it) oranjewâld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oranjewoud /(it) oranjewâld niet geschikt voor uw werk in Oranjewoud /(it) oranjewâld of
 • u functioneert niet voldoende in Oranjewoud /(it) oranjewâld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oranjewoud /(it) oranjewâld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oranjewoud /(it) oranjewâld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oranjewoud /(it) oranjewâld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oranjewoud /(it) oranjewâld verblijft, dan mag uw werkgever in Oranjewoud /(it) oranjewâld u eveneens wel ontslaan.