Ontslag Oranjeoord

Uw werkgever in Oranjeoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oranjeoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oranjeoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oranjeoord. Uw werkgever in Oranjeoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oranjeoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oranjeoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oranjeoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oranjeoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oranjeoord of met bevallingsverlof bent in Oranjeoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oranjeoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oranjeoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oranjeoord
 • Als u in Oranjeoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oranjeoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Oranjeoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oranjeoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oranjeoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oranjeoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oranjeoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oranjeoord. Uitzonderingen in Oranjeoord;
 • Als uw werkgever in Oranjeoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oranjeoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oranjeoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oranjeoord niet geschikt voor uw werk in Oranjeoord of
 • u functioneert niet voldoende in Oranjeoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oranjeoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oranjeoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oranjeoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oranjeoord verblijft, dan mag uw werkgever in Oranjeoord u eveneens wel ontslaan.