Ontslag Oranjedorp

Uw werkgever in Oranjedorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oranjedorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oranjedorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oranjedorp. Uw werkgever in Oranjedorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oranjedorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oranjedorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oranjedorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oranjedorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oranjedorp of met bevallingsverlof bent in Oranjedorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oranjedorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oranjedorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oranjedorp
 • Als u in Oranjedorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oranjedorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Oranjedorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oranjedorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oranjedorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oranjedorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oranjedorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oranjedorp. Uitzonderingen in Oranjedorp;
 • Als uw werkgever in Oranjedorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oranjedorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oranjedorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oranjedorp niet geschikt voor uw werk in Oranjedorp of
 • u functioneert niet voldoende in Oranjedorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oranjedorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oranjedorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oranjedorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oranjedorp verblijft, dan mag uw werkgever in Oranjedorp u eveneens wel ontslaan.