Ontslag Oranje

Uw werkgever in Oranje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oranje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oranje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oranje. Uw werkgever in Oranje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oranje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oranje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oranje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oranje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oranje of met bevallingsverlof bent in Oranje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oranje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oranje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oranje
 • Als u in Oranje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oranje wilt opnemen;
 • Omdat u in Oranje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oranje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oranje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oranje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oranje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oranje. Uitzonderingen in Oranje;
 • Als uw werkgever in Oranje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oranje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oranje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oranje niet geschikt voor uw werk in Oranje of
 • u functioneert niet voldoende in Oranje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oranje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oranje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oranje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oranje verblijft, dan mag uw werkgever in Oranje u eveneens wel ontslaan.