Ontslag Opwierde

Uw werkgever in Opwierde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opwierde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opwierde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opwierde. Uw werkgever in Opwierde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opwierde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opwierde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opwierde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opwierde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opwierde of met bevallingsverlof bent in Opwierde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opwierde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opwierde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opwierde
 • Als u in Opwierde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opwierde wilt opnemen;
 • Omdat u in Opwierde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opwierde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opwierde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opwierde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opwierde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opwierde. Uitzonderingen in Opwierde;
 • Als uw werkgever in Opwierde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opwierde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opwierde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opwierde niet geschikt voor uw werk in Opwierde of
 • u functioneert niet voldoende in Opwierde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opwierde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opwierde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opwierde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opwierde verblijft, dan mag uw werkgever in Opwierde u eveneens wel ontslaan.