Ontslag Opwetten

Uw werkgever in Opwetten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opwetten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opwetten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opwetten. Uw werkgever in Opwetten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opwetten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opwetten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opwetten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opwetten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opwetten of met bevallingsverlof bent in Opwetten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opwetten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opwetten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opwetten
 • Als u in Opwetten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opwetten wilt opnemen;
 • Omdat u in Opwetten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opwetten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opwetten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opwetten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opwetten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opwetten. Uitzonderingen in Opwetten;
 • Als uw werkgever in Opwetten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opwetten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opwetten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opwetten niet geschikt voor uw werk in Opwetten of
 • u functioneert niet voldoende in Opwetten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opwetten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opwetten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opwetten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opwetten verblijft, dan mag uw werkgever in Opwetten u eveneens wel ontslaan.