Ontslag Opperduit

Uw werkgever in Opperduit mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opperduit zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opperduit

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opperduit. Uw werkgever in Opperduit mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opperduit arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opperduit niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opperduit te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opperduit u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opperduit of met bevallingsverlof bent in Opperduit.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opperduit kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opperduit die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opperduit
 • Als u in Opperduit lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opperduit wilt opnemen;
 • Omdat u in Opperduit lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opperduit lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opperduit wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opperduit op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opperduit

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opperduit. Uitzonderingen in Opperduit;
 • Als uw werkgever in Opperduit bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opperduit aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opperduit gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opperduit niet geschikt voor uw werk in Opperduit of
 • u functioneert niet voldoende in Opperduit.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opperduit

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opperduit niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opperduit of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opperduit verblijft, dan mag uw werkgever in Opperduit u eveneens wel ontslaan.