Ontslag Opperdoes

Uw werkgever in Opperdoes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opperdoes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opperdoes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opperdoes. Uw werkgever in Opperdoes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opperdoes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opperdoes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opperdoes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opperdoes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opperdoes of met bevallingsverlof bent in Opperdoes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opperdoes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opperdoes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opperdoes
 • Als u in Opperdoes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opperdoes wilt opnemen;
 • Omdat u in Opperdoes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opperdoes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opperdoes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opperdoes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opperdoes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opperdoes. Uitzonderingen in Opperdoes;
 • Als uw werkgever in Opperdoes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opperdoes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opperdoes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opperdoes niet geschikt voor uw werk in Opperdoes of
 • u functioneert niet voldoende in Opperdoes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opperdoes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opperdoes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opperdoes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opperdoes verblijft, dan mag uw werkgever in Opperdoes u eveneens wel ontslaan.