Ontslag Opperburen

Uw werkgever in Opperburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opperburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opperburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opperburen. Uw werkgever in Opperburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opperburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opperburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opperburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opperburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opperburen of met bevallingsverlof bent in Opperburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opperburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opperburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opperburen
 • Als u in Opperburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opperburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Opperburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opperburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opperburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opperburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opperburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opperburen. Uitzonderingen in Opperburen;
 • Als uw werkgever in Opperburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opperburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opperburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opperburen niet geschikt voor uw werk in Opperburen of
 • u functioneert niet voldoende in Opperburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opperburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opperburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opperburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opperburen verblijft, dan mag uw werkgever in Opperburen u eveneens wel ontslaan.