Ontslag Oppenhuizen /toppenhuzen

Uw werkgever in Oppenhuizen /toppenhuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oppenhuizen /toppenhuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oppenhuizen /toppenhuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oppenhuizen /toppenhuzen. Uw werkgever in Oppenhuizen /toppenhuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oppenhuizen /toppenhuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oppenhuizen /toppenhuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oppenhuizen /toppenhuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oppenhuizen /toppenhuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oppenhuizen /toppenhuzen of met bevallingsverlof bent in Oppenhuizen /toppenhuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oppenhuizen /toppenhuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oppenhuizen /toppenhuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oppenhuizen /toppenhuzen
 • Als u in Oppenhuizen /toppenhuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oppenhuizen /toppenhuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oppenhuizen /toppenhuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oppenhuizen /toppenhuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oppenhuizen /toppenhuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oppenhuizen /toppenhuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oppenhuizen /toppenhuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oppenhuizen /toppenhuzen. Uitzonderingen in Oppenhuizen /toppenhuzen;
 • Als uw werkgever in Oppenhuizen /toppenhuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oppenhuizen /toppenhuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oppenhuizen /toppenhuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oppenhuizen /toppenhuzen niet geschikt voor uw werk in Oppenhuizen /toppenhuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Oppenhuizen /toppenhuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oppenhuizen /toppenhuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oppenhuizen /toppenhuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oppenhuizen /toppenhuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oppenhuizen /toppenhuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Oppenhuizen /toppenhuzen u eveneens wel ontslaan.