Ontslag Opmeer

Uw werkgever in Opmeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opmeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opmeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opmeer. Uw werkgever in Opmeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opmeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opmeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opmeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opmeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opmeer of met bevallingsverlof bent in Opmeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opmeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opmeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opmeer
 • Als u in Opmeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opmeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Opmeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opmeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opmeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opmeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opmeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opmeer. Uitzonderingen in Opmeer;
 • Als uw werkgever in Opmeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opmeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opmeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opmeer niet geschikt voor uw werk in Opmeer of
 • u functioneert niet voldoende in Opmeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opmeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opmeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opmeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opmeer verblijft, dan mag uw werkgever in Opmeer u eveneens wel ontslaan.