Ontslag Opmeeden

Uw werkgever in Opmeeden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opmeeden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opmeeden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opmeeden. Uw werkgever in Opmeeden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opmeeden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opmeeden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opmeeden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opmeeden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opmeeden of met bevallingsverlof bent in Opmeeden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opmeeden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opmeeden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opmeeden
 • Als u in Opmeeden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opmeeden wilt opnemen;
 • Omdat u in Opmeeden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opmeeden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opmeeden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opmeeden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opmeeden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opmeeden. Uitzonderingen in Opmeeden;
 • Als uw werkgever in Opmeeden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opmeeden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opmeeden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opmeeden niet geschikt voor uw werk in Opmeeden of
 • u functioneert niet voldoende in Opmeeden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opmeeden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opmeeden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opmeeden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opmeeden verblijft, dan mag uw werkgever in Opmeeden u eveneens wel ontslaan.