Ontslag Oploo

Uw werkgever in Oploo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oploo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oploo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oploo. Uw werkgever in Oploo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oploo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oploo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oploo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oploo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oploo of met bevallingsverlof bent in Oploo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oploo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oploo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oploo
 • Als u in Oploo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oploo wilt opnemen;
 • Omdat u in Oploo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oploo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oploo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oploo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oploo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oploo. Uitzonderingen in Oploo;
 • Als uw werkgever in Oploo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oploo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oploo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oploo niet geschikt voor uw werk in Oploo of
 • u functioneert niet voldoende in Oploo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oploo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oploo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oploo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oploo verblijft, dan mag uw werkgever in Oploo u eveneens wel ontslaan.