Ontslag Opijnen

Uw werkgever in Opijnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opijnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opijnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opijnen. Uw werkgever in Opijnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opijnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opijnen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opijnen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opijnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opijnen of met bevallingsverlof bent in Opijnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opijnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opijnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opijnen
 • Als u in Opijnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opijnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Opijnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opijnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opijnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opijnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opijnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opijnen. Uitzonderingen in Opijnen;
 • Als uw werkgever in Opijnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opijnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opijnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opijnen niet geschikt voor uw werk in Opijnen of
 • u functioneert niet voldoende in Opijnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opijnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opijnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opijnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opijnen verblijft, dan mag uw werkgever in Opijnen u eveneens wel ontslaan.