Ontslag Ophuis /ophûs

Uw werkgever in Ophuis /ophûs mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ophuis /ophûs zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ophuis /ophûs

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ophuis /ophûs. Uw werkgever in Ophuis /ophûs mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ophuis /ophûs arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ophuis /ophûs niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ophuis /ophûs te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ophuis /ophûs u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ophuis /ophûs of met bevallingsverlof bent in Ophuis /ophûs.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ophuis /ophûs kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ophuis /ophûs die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ophuis /ophûs
 • Als u in Ophuis /ophûs lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ophuis /ophûs wilt opnemen;
 • Omdat u in Ophuis /ophûs lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ophuis /ophûs lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ophuis /ophûs wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ophuis /ophûs op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ophuis /ophûs

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ophuis /ophûs. Uitzonderingen in Ophuis /ophûs;
 • Als uw werkgever in Ophuis /ophûs bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ophuis /ophûs aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ophuis /ophûs gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ophuis /ophûs niet geschikt voor uw werk in Ophuis /ophûs of
 • u functioneert niet voldoende in Ophuis /ophûs.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ophuis /ophûs

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ophuis /ophûs niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ophuis /ophûs of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ophuis /ophûs verblijft, dan mag uw werkgever in Ophuis /ophûs u eveneens wel ontslaan.