Ontslag Ophoven

Uw werkgever in Ophoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ophoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ophoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ophoven. Uw werkgever in Ophoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ophoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ophoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ophoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ophoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ophoven of met bevallingsverlof bent in Ophoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ophoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ophoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ophoven
 • Als u in Ophoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ophoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Ophoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ophoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ophoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ophoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ophoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ophoven. Uitzonderingen in Ophoven;
 • Als uw werkgever in Ophoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ophoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ophoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ophoven niet geschikt voor uw werk in Ophoven of
 • u functioneert niet voldoende in Ophoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ophoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ophoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ophoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ophoven verblijft, dan mag uw werkgever in Ophoven u eveneens wel ontslaan.