Ontslag Opheusden

Uw werkgever in Opheusden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opheusden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opheusden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opheusden. Uw werkgever in Opheusden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opheusden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opheusden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opheusden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opheusden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opheusden of met bevallingsverlof bent in Opheusden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opheusden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opheusden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opheusden
 • Als u in Opheusden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opheusden wilt opnemen;
 • Omdat u in Opheusden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opheusden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opheusden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opheusden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opheusden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opheusden. Uitzonderingen in Opheusden;
 • Als uw werkgever in Opheusden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opheusden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opheusden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opheusden niet geschikt voor uw werk in Opheusden of
 • u functioneert niet voldoende in Opheusden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opheusden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opheusden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opheusden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opheusden verblijft, dan mag uw werkgever in Opheusden u eveneens wel ontslaan.