Ontslag Ophemert

Uw werkgever in Ophemert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ophemert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ophemert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ophemert. Uw werkgever in Ophemert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ophemert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ophemert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ophemert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ophemert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ophemert of met bevallingsverlof bent in Ophemert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ophemert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ophemert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ophemert
 • Als u in Ophemert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ophemert wilt opnemen;
 • Omdat u in Ophemert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ophemert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ophemert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ophemert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ophemert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ophemert. Uitzonderingen in Ophemert;
 • Als uw werkgever in Ophemert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ophemert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ophemert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ophemert niet geschikt voor uw werk in Ophemert of
 • u functioneert niet voldoende in Ophemert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ophemert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ophemert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ophemert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ophemert verblijft, dan mag uw werkgever in Ophemert u eveneens wel ontslaan.