Ontslag Opende

Uw werkgever in Opende mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opende zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opende

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opende. Uw werkgever in Opende mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opende arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opende niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opende te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opende u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opende of met bevallingsverlof bent in Opende.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opende kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opende die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opende
 • Als u in Opende lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opende wilt opnemen;
 • Omdat u in Opende lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opende lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opende wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opende op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opende

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opende. Uitzonderingen in Opende;
 • Als uw werkgever in Opende bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opende aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opende gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opende niet geschikt voor uw werk in Opende of
 • u functioneert niet voldoende in Opende.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opende

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opende niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opende of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opende verblijft, dan mag uw werkgever in Opende u eveneens wel ontslaan.