Ontslag Opeinde /de pein

Uw werkgever in Opeinde /de pein mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Opeinde /de pein zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Opeinde /de pein

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Opeinde /de pein. Uw werkgever in Opeinde /de pein mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Opeinde /de pein arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Opeinde /de pein niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Opeinde /de pein te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Opeinde /de pein u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Opeinde /de pein of met bevallingsverlof bent in Opeinde /de pein.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Opeinde /de pein kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Opeinde /de pein die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Opeinde /de pein
 • Als u in Opeinde /de pein lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Opeinde /de pein wilt opnemen;
 • Omdat u in Opeinde /de pein lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Opeinde /de pein lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Opeinde /de pein wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Opeinde /de pein op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Opeinde /de pein

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Opeinde /de pein. Uitzonderingen in Opeinde /de pein;
 • Als uw werkgever in Opeinde /de pein bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Opeinde /de pein aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Opeinde /de pein gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Opeinde /de pein niet geschikt voor uw werk in Opeinde /de pein of
 • u functioneert niet voldoende in Opeinde /de pein.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Opeinde /de pein

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Opeinde /de pein niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Opeinde /de pein of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Opeinde /de pein verblijft, dan mag uw werkgever in Opeinde /de pein u eveneens wel ontslaan.