Ontslag Op den hering

Uw werkgever in Op den hering mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Op den hering zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Op den hering

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Op den hering. Uw werkgever in Op den hering mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Op den hering arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Op den hering niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Op den hering te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Op den hering u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Op den hering of met bevallingsverlof bent in Op den hering.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Op den hering kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Op den hering die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Op den hering
 • Als u in Op den hering lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Op den hering wilt opnemen;
 • Omdat u in Op den hering lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Op den hering lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Op den hering wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Op den hering op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Op den hering

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Op den hering. Uitzonderingen in Op den hering;
 • Als uw werkgever in Op den hering bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Op den hering aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Op den hering gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Op den hering niet geschikt voor uw werk in Op den hering of
 • u functioneert niet voldoende in Op den hering.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Op den hering

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Op den hering niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Op den hering of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Op den hering verblijft, dan mag uw werkgever in Op den hering u eveneens wel ontslaan.