Ontslag Op de bos

Uw werkgever in Op de bos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Op de bos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Op de bos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Op de bos. Uw werkgever in Op de bos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Op de bos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Op de bos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Op de bos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Op de bos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Op de bos of met bevallingsverlof bent in Op de bos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Op de bos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Op de bos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Op de bos
 • Als u in Op de bos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Op de bos wilt opnemen;
 • Omdat u in Op de bos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Op de bos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Op de bos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Op de bos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Op de bos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Op de bos. Uitzonderingen in Op de bos;
 • Als uw werkgever in Op de bos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Op de bos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Op de bos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Op de bos niet geschikt voor uw werk in Op de bos of
 • u functioneert niet voldoende in Op de bos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Op de bos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Op de bos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Op de bos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Op de bos verblijft, dan mag uw werkgever in Op de bos u eveneens wel ontslaan.