Ontslag Op de bies

Uw werkgever in Op de bies mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Op de bies zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Op de bies

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Op de bies. Uw werkgever in Op de bies mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Op de bies arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Op de bies niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Op de bies te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Op de bies u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Op de bies of met bevallingsverlof bent in Op de bies.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Op de bies kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Op de bies die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Op de bies
 • Als u in Op de bies lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Op de bies wilt opnemen;
 • Omdat u in Op de bies lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Op de bies lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Op de bies wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Op de bies op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Op de bies

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Op de bies. Uitzonderingen in Op de bies;
 • Als uw werkgever in Op de bies bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Op de bies aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Op de bies gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Op de bies niet geschikt voor uw werk in Op de bies of
 • u functioneert niet voldoende in Op de bies.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Op de bies

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Op de bies niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Op de bies of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Op de bies verblijft, dan mag uw werkgever in Op de bies u eveneens wel ontslaan.