Ontslag Op de belt

Uw werkgever in Op de belt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Op de belt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Op de belt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Op de belt. Uw werkgever in Op de belt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Op de belt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Op de belt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Op de belt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Op de belt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Op de belt of met bevallingsverlof bent in Op de belt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Op de belt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Op de belt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Op de belt
 • Als u in Op de belt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Op de belt wilt opnemen;
 • Omdat u in Op de belt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Op de belt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Op de belt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Op de belt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Op de belt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Op de belt. Uitzonderingen in Op de belt;
 • Als uw werkgever in Op de belt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Op de belt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Op de belt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Op de belt niet geschikt voor uw werk in Op de belt of
 • u functioneert niet voldoende in Op de belt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Op de belt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Op de belt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Op de belt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Op de belt verblijft, dan mag uw werkgever in Op de belt u eveneens wel ontslaan.