Ontslag Ootmarsum

Uw werkgever in Ootmarsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ootmarsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ootmarsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ootmarsum. Uw werkgever in Ootmarsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ootmarsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ootmarsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ootmarsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ootmarsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ootmarsum of met bevallingsverlof bent in Ootmarsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ootmarsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ootmarsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ootmarsum
 • Als u in Ootmarsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ootmarsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Ootmarsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ootmarsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ootmarsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ootmarsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ootmarsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ootmarsum. Uitzonderingen in Ootmarsum;
 • Als uw werkgever in Ootmarsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ootmarsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ootmarsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ootmarsum niet geschikt voor uw werk in Ootmarsum of
 • u functioneert niet voldoende in Ootmarsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ootmarsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ootmarsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ootmarsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ootmarsum verblijft, dan mag uw werkgever in Ootmarsum u eveneens wel ontslaan.