Ontslag Oostzaan

Uw werkgever in Oostzaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostzaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostzaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostzaan. Uw werkgever in Oostzaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostzaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostzaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostzaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostzaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostzaan of met bevallingsverlof bent in Oostzaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostzaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostzaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostzaan
 • Als u in Oostzaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostzaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostzaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostzaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostzaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostzaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostzaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostzaan. Uitzonderingen in Oostzaan;
 • Als uw werkgever in Oostzaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostzaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostzaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostzaan niet geschikt voor uw werk in Oostzaan of
 • u functioneert niet voldoende in Oostzaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostzaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostzaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostzaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostzaan verblijft, dan mag uw werkgever in Oostzaan u eveneens wel ontslaan.