Ontslag Oostwoud

Uw werkgever in Oostwoud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostwoud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostwoud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostwoud. Uw werkgever in Oostwoud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostwoud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostwoud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostwoud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostwoud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostwoud of met bevallingsverlof bent in Oostwoud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostwoud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostwoud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostwoud
 • Als u in Oostwoud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostwoud wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostwoud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostwoud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostwoud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostwoud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostwoud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostwoud. Uitzonderingen in Oostwoud;
 • Als uw werkgever in Oostwoud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostwoud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostwoud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostwoud niet geschikt voor uw werk in Oostwoud of
 • u functioneert niet voldoende in Oostwoud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostwoud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostwoud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostwoud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostwoud verblijft, dan mag uw werkgever in Oostwoud u eveneens wel ontslaan.