Ontslag Oostwolderpolder

Uw werkgever in Oostwolderpolder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostwolderpolder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostwolderpolder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostwolderpolder. Uw werkgever in Oostwolderpolder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostwolderpolder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostwolderpolder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostwolderpolder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostwolderpolder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostwolderpolder of met bevallingsverlof bent in Oostwolderpolder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostwolderpolder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostwolderpolder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostwolderpolder
 • Als u in Oostwolderpolder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostwolderpolder wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostwolderpolder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostwolderpolder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostwolderpolder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostwolderpolder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostwolderpolder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostwolderpolder. Uitzonderingen in Oostwolderpolder;
 • Als uw werkgever in Oostwolderpolder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostwolderpolder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostwolderpolder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostwolderpolder niet geschikt voor uw werk in Oostwolderpolder of
 • u functioneert niet voldoende in Oostwolderpolder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostwolderpolder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostwolderpolder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostwolderpolder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostwolderpolder verblijft, dan mag uw werkgever in Oostwolderpolder u eveneens wel ontslaan.