Ontslag Oostwold

Uw werkgever in Oostwold mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostwold zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostwold

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostwold. Uw werkgever in Oostwold mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostwold arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostwold niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostwold te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostwold u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostwold of met bevallingsverlof bent in Oostwold.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostwold kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostwold die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostwold
 • Als u in Oostwold lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostwold wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostwold lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostwold lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostwold wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostwold op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostwold

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostwold. Uitzonderingen in Oostwold;
 • Als uw werkgever in Oostwold bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostwold aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostwold gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostwold niet geschikt voor uw werk in Oostwold of
 • u functioneert niet voldoende in Oostwold.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostwold

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostwold niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostwold of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostwold verblijft, dan mag uw werkgever in Oostwold u eveneens wel ontslaan.