Ontslag Oostvoorne

Uw werkgever in Oostvoorne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostvoorne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostvoorne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostvoorne. Uw werkgever in Oostvoorne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostvoorne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostvoorne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostvoorne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostvoorne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostvoorne of met bevallingsverlof bent in Oostvoorne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostvoorne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostvoorne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostvoorne
 • Als u in Oostvoorne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostvoorne wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostvoorne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostvoorne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostvoorne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostvoorne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostvoorne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostvoorne. Uitzonderingen in Oostvoorne;
 • Als uw werkgever in Oostvoorne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostvoorne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostvoorne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostvoorne niet geschikt voor uw werk in Oostvoorne of
 • u functioneert niet voldoende in Oostvoorne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostvoorne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostvoorne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostvoorne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostvoorne verblijft, dan mag uw werkgever in Oostvoorne u eveneens wel ontslaan.