Ontslag Oostum

Uw werkgever in Oostum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostum. Uw werkgever in Oostum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostum of met bevallingsverlof bent in Oostum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostum
 • Als u in Oostum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostum wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostum. Uitzonderingen in Oostum;
 • Als uw werkgever in Oostum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostum niet geschikt voor uw werk in Oostum of
 • u functioneert niet voldoende in Oostum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostum verblijft, dan mag uw werkgever in Oostum u eveneens wel ontslaan.