Ontslag Oostrum /eastrum

Uw werkgever in Oostrum /eastrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostrum /eastrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostrum /eastrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostrum /eastrum. Uw werkgever in Oostrum /eastrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostrum /eastrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostrum /eastrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostrum /eastrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostrum /eastrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostrum /eastrum of met bevallingsverlof bent in Oostrum /eastrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostrum /eastrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostrum /eastrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostrum /eastrum
 • Als u in Oostrum /eastrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostrum /eastrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostrum /eastrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostrum /eastrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostrum /eastrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostrum /eastrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostrum /eastrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostrum /eastrum. Uitzonderingen in Oostrum /eastrum;
 • Als uw werkgever in Oostrum /eastrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostrum /eastrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostrum /eastrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostrum /eastrum niet geschikt voor uw werk in Oostrum /eastrum of
 • u functioneert niet voldoende in Oostrum /eastrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostrum /eastrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostrum /eastrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostrum /eastrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostrum /eastrum verblijft, dan mag uw werkgever in Oostrum /eastrum u eveneens wel ontslaan.