Ontslag Oostrum

Uw werkgever in Oostrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostrum. Uw werkgever in Oostrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostrum of met bevallingsverlof bent in Oostrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostrum
 • Als u in Oostrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostrum. Uitzonderingen in Oostrum;
 • Als uw werkgever in Oostrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostrum niet geschikt voor uw werk in Oostrum of
 • u functioneert niet voldoende in Oostrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostrum verblijft, dan mag uw werkgever in Oostrum u eveneens wel ontslaan.