Ontslag Oostmahorn /de skâns

Uw werkgever in Oostmahorn /de skâns mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostmahorn /de skâns zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostmahorn /de skâns

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostmahorn /de skâns. Uw werkgever in Oostmahorn /de skâns mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostmahorn /de skâns arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostmahorn /de skâns niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostmahorn /de skâns te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostmahorn /de skâns u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostmahorn /de skâns of met bevallingsverlof bent in Oostmahorn /de skâns.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostmahorn /de skâns kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostmahorn /de skâns die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostmahorn /de skâns
 • Als u in Oostmahorn /de skâns lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostmahorn /de skâns wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostmahorn /de skâns lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostmahorn /de skâns lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostmahorn /de skâns wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostmahorn /de skâns op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostmahorn /de skâns

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostmahorn /de skâns. Uitzonderingen in Oostmahorn /de skâns;
 • Als uw werkgever in Oostmahorn /de skâns bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostmahorn /de skâns aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostmahorn /de skâns gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostmahorn /de skâns niet geschikt voor uw werk in Oostmahorn /de skâns of
 • u functioneert niet voldoende in Oostmahorn /de skâns.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostmahorn /de skâns

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostmahorn /de skâns niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostmahorn /de skâns of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostmahorn /de skâns verblijft, dan mag uw werkgever in Oostmahorn /de skâns u eveneens wel ontslaan.