Ontslag Oostlaar

Uw werkgever in Oostlaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostlaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostlaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostlaar. Uw werkgever in Oostlaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostlaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostlaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostlaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostlaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostlaar of met bevallingsverlof bent in Oostlaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostlaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostlaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostlaar
 • Als u in Oostlaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostlaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostlaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostlaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostlaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostlaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostlaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostlaar. Uitzonderingen in Oostlaar;
 • Als uw werkgever in Oostlaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostlaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostlaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostlaar niet geschikt voor uw werk in Oostlaar of
 • u functioneert niet voldoende in Oostlaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostlaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostlaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostlaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostlaar verblijft, dan mag uw werkgever in Oostlaar u eveneens wel ontslaan.