Ontslag Oostknollendam

Uw werkgever in Oostknollendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostknollendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostknollendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostknollendam. Uw werkgever in Oostknollendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostknollendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostknollendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostknollendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostknollendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostknollendam of met bevallingsverlof bent in Oostknollendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostknollendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostknollendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostknollendam
 • Als u in Oostknollendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostknollendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostknollendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostknollendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostknollendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostknollendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostknollendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostknollendam. Uitzonderingen in Oostknollendam;
 • Als uw werkgever in Oostknollendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostknollendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostknollendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostknollendam niet geschikt voor uw werk in Oostknollendam of
 • u functioneert niet voldoende in Oostknollendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostknollendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostknollendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostknollendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostknollendam verblijft, dan mag uw werkgever in Oostknollendam u eveneens wel ontslaan.