Ontslag Oostindië

Uw werkgever in Oostindië mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oostindië zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oostindië

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oostindië. Uw werkgever in Oostindië mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oostindië arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oostindië niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oostindië te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oostindië u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oostindië of met bevallingsverlof bent in Oostindië.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oostindië kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oostindië die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oostindië
 • Als u in Oostindië lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oostindië wilt opnemen;
 • Omdat u in Oostindië lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oostindië lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oostindië wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oostindië op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oostindië

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oostindië. Uitzonderingen in Oostindië;
 • Als uw werkgever in Oostindië bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oostindië aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oostindië gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oostindië niet geschikt voor uw werk in Oostindië of
 • u functioneert niet voldoende in Oostindië.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oostindië

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oostindië niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oostindië of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oostindië verblijft, dan mag uw werkgever in Oostindië u eveneens wel ontslaan.