Ontslag Oosthuizen

Uw werkgever in Oosthuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosthuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosthuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosthuizen. Uw werkgever in Oosthuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosthuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosthuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosthuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosthuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosthuizen of met bevallingsverlof bent in Oosthuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosthuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosthuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosthuizen
 • Als u in Oosthuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosthuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosthuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosthuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosthuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosthuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosthuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosthuizen. Uitzonderingen in Oosthuizen;
 • Als uw werkgever in Oosthuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosthuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosthuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosthuizen niet geschikt voor uw werk in Oosthuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Oosthuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosthuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosthuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosthuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosthuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Oosthuizen u eveneens wel ontslaan.