Ontslag Oosthem /easthim

Uw werkgever in Oosthem /easthim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosthem /easthim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosthem /easthim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosthem /easthim. Uw werkgever in Oosthem /easthim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosthem /easthim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosthem /easthim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosthem /easthim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosthem /easthim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosthem /easthim of met bevallingsverlof bent in Oosthem /easthim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosthem /easthim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosthem /easthim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosthem /easthim
 • Als u in Oosthem /easthim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosthem /easthim wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosthem /easthim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosthem /easthim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosthem /easthim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosthem /easthim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosthem /easthim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosthem /easthim. Uitzonderingen in Oosthem /easthim;
 • Als uw werkgever in Oosthem /easthim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosthem /easthim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosthem /easthim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosthem /easthim niet geschikt voor uw werk in Oosthem /easthim of
 • u functioneert niet voldoende in Oosthem /easthim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosthem /easthim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosthem /easthim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosthem /easthim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosthem /easthim verblijft, dan mag uw werkgever in Oosthem /easthim u eveneens wel ontslaan.