Ontslag Oosthem

Uw werkgever in Oosthem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosthem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosthem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosthem. Uw werkgever in Oosthem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosthem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosthem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosthem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosthem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosthem of met bevallingsverlof bent in Oosthem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosthem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosthem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosthem
 • Als u in Oosthem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosthem wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosthem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosthem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosthem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosthem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosthem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosthem. Uitzonderingen in Oosthem;
 • Als uw werkgever in Oosthem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosthem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosthem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosthem niet geschikt voor uw werk in Oosthem of
 • u functioneert niet voldoende in Oosthem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosthem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosthem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosthem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosthem verblijft, dan mag uw werkgever in Oosthem u eveneens wel ontslaan.