Ontslag Oosterzee /eastersee

Uw werkgever in Oosterzee /eastersee mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterzee /eastersee zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterzee /eastersee

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterzee /eastersee. Uw werkgever in Oosterzee /eastersee mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterzee /eastersee arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterzee /eastersee niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterzee /eastersee te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterzee /eastersee u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterzee /eastersee of met bevallingsverlof bent in Oosterzee /eastersee.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterzee /eastersee kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterzee /eastersee die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterzee /eastersee
 • Als u in Oosterzee /eastersee lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterzee /eastersee wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterzee /eastersee lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterzee /eastersee lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterzee /eastersee wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterzee /eastersee op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterzee /eastersee

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterzee /eastersee. Uitzonderingen in Oosterzee /eastersee;
 • Als uw werkgever in Oosterzee /eastersee bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterzee /eastersee aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterzee /eastersee gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterzee /eastersee niet geschikt voor uw werk in Oosterzee /eastersee of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterzee /eastersee.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterzee /eastersee

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterzee /eastersee niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterzee /eastersee of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterzee /eastersee verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterzee /eastersee u eveneens wel ontslaan.