Ontslag Kloosterzande

Uw werkgever in Kloosterzande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kloosterzande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kloosterzande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kloosterzande. Uw werkgever in Kloosterzande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kloosterzande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kloosterzande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kloosterzande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kloosterzande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kloosterzande of met bevallingsverlof bent in Kloosterzande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kloosterzande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kloosterzande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kloosterzande
 • Als u in Kloosterzande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kloosterzande wilt opnemen;
 • Omdat u in Kloosterzande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kloosterzande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kloosterzande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kloosterzande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kloosterzande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kloosterzande. Uitzonderingen in Kloosterzande;
 • Als uw werkgever in Kloosterzande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kloosterzande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kloosterzande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kloosterzande niet geschikt voor uw werk in Kloosterzande of
 • u functioneert niet voldoende in Kloosterzande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kloosterzande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kloosterzande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kloosterzande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kloosterzande verblijft, dan mag uw werkgever in Kloosterzande u eveneens wel ontslaan.