Ontslag Oosterwolde /easterwâlde

Uw werkgever in Oosterwolde /easterwâlde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterwolde /easterwâlde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterwolde /easterwâlde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterwolde /easterwâlde. Uw werkgever in Oosterwolde /easterwâlde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterwolde /easterwâlde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterwolde /easterwâlde niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterwolde /easterwâlde te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterwolde /easterwâlde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterwolde /easterwâlde of met bevallingsverlof bent in Oosterwolde /easterwâlde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterwolde /easterwâlde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterwolde /easterwâlde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterwolde /easterwâlde
 • Als u in Oosterwolde /easterwâlde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterwolde /easterwâlde wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterwolde /easterwâlde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterwolde /easterwâlde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterwolde /easterwâlde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterwolde /easterwâlde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterwolde /easterwâlde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterwolde /easterwâlde. Uitzonderingen in Oosterwolde /easterwâlde;
 • Als uw werkgever in Oosterwolde /easterwâlde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterwolde /easterwâlde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterwolde /easterwâlde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterwolde /easterwâlde niet geschikt voor uw werk in Oosterwolde /easterwâlde of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterwolde /easterwâlde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterwolde /easterwâlde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterwolde /easterwâlde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterwolde /easterwâlde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterwolde /easterwâlde verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterwolde /easterwâlde u eveneens wel ontslaan.