Ontslag Oosterwolde

Uw werkgever in Oosterwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterwolde. Uw werkgever in Oosterwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterwolde of met bevallingsverlof bent in Oosterwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterwolde
 • Als u in Oosterwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterwolde. Uitzonderingen in Oosterwolde;
 • Als uw werkgever in Oosterwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterwolde niet geschikt voor uw werk in Oosterwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterwolde u eveneens wel ontslaan.