Ontslag Oosterwijtwerd

Uw werkgever in Oosterwijtwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterwijtwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterwijtwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterwijtwerd. Uw werkgever in Oosterwijtwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterwijtwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterwijtwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterwijtwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterwijtwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterwijtwerd of met bevallingsverlof bent in Oosterwijtwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterwijtwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterwijtwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterwijtwerd
 • Als u in Oosterwijtwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterwijtwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterwijtwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterwijtwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterwijtwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterwijtwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterwijtwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterwijtwerd. Uitzonderingen in Oosterwijtwerd;
 • Als uw werkgever in Oosterwijtwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterwijtwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterwijtwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterwijtwerd niet geschikt voor uw werk in Oosterwijtwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterwijtwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterwijtwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterwijtwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterwijtwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterwijtwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterwijtwerd u eveneens wel ontslaan.