Ontslag Alphen-oosterwijk

Uw werkgever in Alphen-oosterwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Alphen-oosterwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Alphen-oosterwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Alphen-oosterwijk. Uw werkgever in Alphen-oosterwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Alphen-oosterwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Alphen-oosterwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Alphen-oosterwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Alphen-oosterwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Alphen-oosterwijk of met bevallingsverlof bent in Alphen-oosterwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Alphen-oosterwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Alphen-oosterwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Alphen-oosterwijk
 • Als u in Alphen-oosterwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Alphen-oosterwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Alphen-oosterwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Alphen-oosterwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Alphen-oosterwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Alphen-oosterwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Alphen-oosterwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Alphen-oosterwijk. Uitzonderingen in Alphen-oosterwijk;
 • Als uw werkgever in Alphen-oosterwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Alphen-oosterwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Alphen-oosterwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Alphen-oosterwijk niet geschikt voor uw werk in Alphen-oosterwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Alphen-oosterwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Alphen-oosterwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Alphen-oosterwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Alphen-oosterwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Alphen-oosterwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Alphen-oosterwijk u eveneens wel ontslaan.