Ontslag Oosterstreek

Uw werkgever in Oosterstreek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oosterstreek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oosterstreek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oosterstreek. Uw werkgever in Oosterstreek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oosterstreek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oosterstreek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oosterstreek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oosterstreek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oosterstreek of met bevallingsverlof bent in Oosterstreek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oosterstreek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oosterstreek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oosterstreek
 • Als u in Oosterstreek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oosterstreek wilt opnemen;
 • Omdat u in Oosterstreek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oosterstreek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oosterstreek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oosterstreek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oosterstreek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oosterstreek. Uitzonderingen in Oosterstreek;
 • Als uw werkgever in Oosterstreek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oosterstreek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oosterstreek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oosterstreek niet geschikt voor uw werk in Oosterstreek of
 • u functioneert niet voldoende in Oosterstreek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oosterstreek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oosterstreek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oosterstreek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oosterstreek verblijft, dan mag uw werkgever in Oosterstreek u eveneens wel ontslaan.